Personeel en Organisatie

De afdeling Personeel en Organisatie is een stafafdeling die het bedrijfsproces van de Dienst van het Koninklijk Huis ondersteunt.

De Dienst van het Koninklijk Huis heeft ongeveer 300 personeelsleden in dienst. Zij werken in de Koninklijke verblijven in Den Haag, Wassenaar, Amsterdam, Apeldoorn en Baarn.

Personeel en Organisatie verzorgt de rechtspositionele en de arbeidsvoorwaardelijke zaken van het personeel. De afdeling wordt geleid door het Hoofd Personeel en Organisatie die een team van HR professionals aanstuurt.