Benoeming nieuwe kamerheer in Zuid-Holland

Zijn Majesteit de Koning heeft per 1 april 2022 mevrouw mr. A.W. (Adri) Bom-Lemstra benoemd tot zijn nieuwe kamerheer in de provincie Zuid-Holland. Zij is de opvolger van Jonkheer J.J. (Jan Jaap) de Graeff.

Mevrouw Bom-Lemstra (59) studeerde bestuursrecht en internationaal privaatrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij is sinds 1 mei 2021 Voorzitter van Glastuinbouw Nederland. Daarvoor was zij zes jaar actief als gedeputeerde voor de provincie Zuid-Holland. Sinds 2019 vervult zij de (neven)functie van voorzitter Greenports Nederland. 

Kamerheren ondersteunen en adviseren bij de voorbereiding en uitvoering van Koninklijke bezoeken aan hun regio. Zij vertegenwoordigen de Koning bij regionale gebeurtenissen zoals een huwelijksjubileum of een begrafenis. Kamerheren worden ook betrokken bij grote evenementen en ontvangsten, bijvoorbeeld Koningsdag, Prinsjesdag, Nieuwjaarsontvangsten, staatsbezoeken en streekbezoeken. Zij begeleiden de nieuwe ambassadeurs die hun geloofsbrieven komen aanbieden aan de Koning op Paleis Noordeinde.

RVD, nr. 55