Grootmeester

De grootmeester heeft de leiding over de gehele Dienst van het Koninklijk Huis en is tevens het hoofd van de hofhouding. De grootmeester adviseert en vertegenwoordigt de Koning, Koningin Máxima en andere leden van het Koninklijk Huis, ook in contacten met buitenlandse hoven en ambassadeurs.

Daarnaast onderhoudt hij nauwe contacten met het Kabinet van de Koning en de Rijksvoorlichtingsdienst. Ook is de grootmeester eindverantwoordelijk voor grootschalige evenementen zoals staatsbezoeken.

Geschiedenis

De eerste grootmeester werd in 1868 benoemd door Koning Willem III. Dit was toen nog een erefunctie en er waren vaak meerdere grootmeesters tegelijk in dienst. In de loop van de twintigste eeuw ontwikkelde de functie van grootmeester zich verder. Onder Koningin Beatrix werd de grootmeester belast met de leiding van de hele Dienst van het Koninklijk Huis.

De grootmeester heeft de leiding over de Dienst van het Koninklijk Huis.