Grootmeesteres

De grootmeesteres onderhoudt sociale contacten met vooraanstaande buitenlanders en vertegenwoordigers van buitenlandse en internationale organisaties die in Nederland zijn gevestigd.

Dit zijn bijvoorbeeld hoofden van diplomatieke missies en leden van internationale organisaties, zoals het Internationaal Gerechtshof. De functie van grootmeesteres is – net als die van hofdame en kamerheer – een onbezoldigde honoraire functie, zij ontvangt dus geen salaris. In voorkomende gevallen vervult de grootmeesteres bij evenementen ook de taken van een hofdame.