Koninklijke Verzamelingen

De Koninklijke Verzamelingen dragen zorg voor erfgoed van het Huis Oranje-Nassau. Zij doen dit door de aan hen toevertrouwde collecties te bewaren, beheren, conserveren, restaureren, bewerken en aan te vullen. Zij maken bronnen en collecties toegankelijk voor publiek en onderzoekers door online en offline publicaties, wetenschappelijk onderzoek te faciliteren en ze te laten zien in paleizen en via bijdragen en bruiklenen aan musea in binnen- en buitenland. 

In opdracht van de SKPA stellen de Koninklijke Verzamelingen het Koninklijk Paleis Amsterdam gedurende het grootste deel van het  jaar open voor bezoekers en verzorgen ze in het paleis de tentoonstellingen, symposia en het educatieaanbod. Ook organiseren zij de zomeropenstelling van Paleis Noordeinde en de Koninklijke Stallen in Den Haag. 

De aan de Koninklijke Verzamelingen toevertrouwde bronnen en collecties omvatten de particuliere archieven van de Koninklijke Familie en van de Dienst van het Koninklijk Huis, de bibliotheekcollectie, de historische objecten, kunstnijverheid en beeldende kunst, die in de loop der eeuwen door de leden van het Huis Oranje-Nassau bijeen zijn gebracht. De meeste stukken zijn ondergebracht in Stichting Archief, Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau of één van de geschenken stichtingen

De Koninklijke Verzamelingen zijn onderdeel van de Dienst van het Koninklijk Huis. Zij ondersteunen de Dienst met kennis en kunde bij vraagstukken rond historie en tradities, bij de inrichting van de paleizen, bij inzet en beheer van de cultuurhistorische (gebruiks-)goederen en bij het duurzaam toegankelijk houden van informatie. Zij zijn gevestigd in het Koninklijk Huisarchief op het terrein van Paleis Noordeinde en in het Koninklijk Paleis Amsterdam.