Beslissing Prinses van Oranje over grondwettelijke uitkering

De Prinses van Oranje heeft besloten dat zij tot het einde van haar studie de a-component (het inkomensdeel) terug zal storten. De b-component (onkostenvergoeding voor personele en materiële uitgaven) zal zij tevens terugstorten, zolang zij geen hoge kosten zal maken in haar functie als Prinses van Oranje. Zij heeft dit in een brief aan de minister-president kenbaar gemaakt, die daarover de Tweede Kamer heeft geïnformeerd.

Lees hier de Kamerbrief en de bijlagen.