Staatsieportretten

Een staatsieportret is een schilderij, beeld, zeefdruk, tekening of foto van het staatshoofd. Een staatsieportret benadrukt door het officiële karakter ervan, de symboolfunctie die de afgebeelde persoon in de maatschappij vervult.

Sinds het aantreden van Koningin Beatrix worden portretten alleen als staatsieportretten beschouwd als ze voor dat doel gemaakt zijn (mede) in opdracht van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). Staatsieportretten zijn vaak te zien in overheidsgebouwen zoals ministeries, rechtszalen, gemeente- en provinciehuizen. Dit is geen verplichting maar wordt gezien als goed gebruik.

Het auteursrecht op staatsiefoto's berust bij de RVD en wordt hier uitdrukkelijk voorbehouden. Het is evenwel toegestaan de foto's te downloaden ten behoeve van redactioneel gebruik door nieuwsmedia, het tonen in openbare ruimten, privégebruik en educatieve doeleinden. Het is niet toegestaan om deze foto's op andere wijze in omloop te brengen. De RVD behoudt zich het recht voor achteraf op te treden als de (wijze van) openbaarmaking van de foto naar RVD-oordeel in strijd is met de Koninklijke waardigheid, is te beschouwen als promotioneel gebruik (reclame) of gebruikt wordt met een ideëel oogmerk.

Foto’s kunnen kosteloos worden gedownload door op de gewenste foto te klikken en vervolgens op ‘Download groter formaat’. 

Naast de staatsiefoto’s is door Anton Corbijn ook een aanvullende analoge zwart-witfoto gemaakt van het Koninklijk Paar.