Staatsbezoeken

Een staatsbezoek wordt afgelegd door het staatshoofd van een land aan het staatshoofd van een ander land. Een staatsbezoek is vanuit protocollair perspectief het hoogste bezoek dat tussen twee landen kan plaatsvinden en heeft als doel de goede relatie tussen landen te bevestigen en verdiepen, het wederzijds begrip te versterken en mogelijkheden tot verdere samenwerking te onderzoeken.

Staatsbezoeken vallen onder de ministeriële verantwoordelijkheid. Daarom vergezelt meestal de minister van Buitenlandse Zaken de Koning bij staatsbezoeken. Indien hij niet aanwezig kan zijn, neemt een andere bewindspersoon zijn plaats in. Parallel aan een uitgaand staatsbezoek gaat er meestal een handelsdelegatie mee naar het desbetreffende land. Een staatsbezoek duurt meestal twee tot drie dagen en bestaat uit verschillende plechtigheden en een aantal vaste onderdelen.

Programma staatsbezoek

Een staatsbezoek kent een aantal traditionele onderdelen. Zo is er de officiële aankomst en een (militair) welkomstceremonieel. Gebruikelijke programmaonderdelen zijn verder een kranslegging bij een monument voor de gevallenen, een staatsbanket met toespraken, een ontmoeting met (een deel van) de Nederlandse gemeenschap en de zogenoemde contraprestatie. Als blijk van waardering voor de geboden gastvrijheid, biedt de Koning een cultureel programma aan.

Het programma van een staatsbezoek van de Koning aan het buitenland is vergelijkbaar met dat van een inkomend staatsbezoek. Koningin Máxima vergezelt haar echtgenoot bij deze bezoeken.

Media mee op staatsbezoek

Bij een uitgaand staatsbezoek van de Koning aan een ander land reist er altijd Nederlandse media mee. Zij krijgen aan het einde van het bezoek de mogelijkheid tot een kort gesprek met de Koning.