Geboorte

Ieder nieuw geboren lid van het Koninklijk Huis neemt een plaats in de lijn van troonopvolging in. Als de zittende Koning(in) of de vermoedelijke troonopvolger een kind krijgt, zijn daaraan tradities verbonden.

De aankondiging van een zwangerschap en de bekendmaking van een geboorte gebeurt door de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). De geboorte van een vermoedelijke troonopvolger wordt ook bekend gemaakt in een speciale editie van de Staatscourant.

De regering doet van de geboorte ook mededeling aan de Staten-Generaal en houdt zo spoedig mogelijk een felicitatietoespraak in de Eerste en Tweede Kamer. De minister-president houdt sinds 1938 ook een toespraak waarin hij namens het Nederlandse volk het staatshoofd en de ouders feliciteert.

Doorgaans wordt er door de ministerraad een vlaginstructie uitgegeven en wordt er op alle overheidsgebouwen een dag met oranje wimpel gevlagd. Dit gebeurde bij de geboorten van de drie dochters van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima.
 

Vergroot afbeelding
Beeld: ©RVD / Eric Maas
Koning Willem-Alexander met zijn dochter Prinses Catharina-Amalia.

Aangifte

Vroeger werd bij de geboorte van een lid van het Koninklijk Huis in het paleis aangifte gedaan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Vanaf de geboorte van Prins Willem-Alexander doet de ouder aangifte bij de gemeente waar het kind geboren is. De burgemeester neemt de aangifte in ontvangst samen met een ambtenaar van de burgerlijke stand.

Bij het aangeven van een vermoedelijke troonopvolger zijn de minister-president en de vice-president van de Raad van State als getuigen aanwezig.

Doopplechtigheid

De doopplechtigheid was vroeger de eerste gelegenheid waarbij een nieuw lid van het Koninklijk Huis te zien was. Tegenwoordig toont een ouder het nieuwe lid al zo snel mogelijk na de geboorte in het ziekenhuis aan media.

De doop van een vermoedelijke troonopvolger vindt doorgaans plaats tijdens een kerkdienst. Voor Prinses Wilhelmina werd een speciale doopjurk ontworpen. Later droegen Prinses Juliana, Prinses Beatrix, Prinses Christina, Prins Willem-Alexander en Prinses Catharina-Amalia dezelfde doopjurk.

Voor andere leden van het Koninklijk Huis is de doopplechtigheid in het begin van deze eeuw meer en meer een privégebeurtenis geworden. De gelegenheid is versoberd en vindt veelal in besloten kring plaats. De kapel bij Paleis Het Loo wordt daarvoor vaak gebruikt. De huwelijkspredikant is vaak degene die de doop toedient.