Beschermheerschappen

Verschillende leden van het Koninklijk Huis zijn beschermheer of beschermvrouwe van organisaties. Ze hebben dan hun naam verbonden aan een organisatie van bijvoorbeeld sport, kunst, cultuur, wetenschap, gezondheidszorg of natuur.

Leden van het Koninklijk Huis bepalen zelf welke beschermheerschappen of beschermvrouwschappen zij op zich nemen. Erefuncties als deze gaan bij overlijden of troonsopvolging niet automatisch over op de opvolger.

Meer informatie beschermheer- of beschermvrouwschappen

Op de pagina's van de leden van het Koninklijk Huis is te zien welke beschermheer- of beschermvrouwschappen zij bekleden.