09 februari Werkbezoek GGD en RIVM in kader vaccinatieprogramma COVID-19

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Houten, Rijnsweerd en Bilthoven

Koning Willem-Alexander brengt een werkbezoek in het kader van het vaccinatieprogramma COVID-19 aan achtereenvolgens de XL-vaccinatielocatie in Houten en het Coronabedrijf in Rijnsweerd van de GGD regio Utrecht en het RIVM in Bilthoven.

Koning op bezoek bij GGD Utrecht
Beeld: ©GGD / Patrick van Katwijk
De Koning op bezoek bij de GGD regio Utrecht.

Bij de vaccinatielocatie in Houten krijgt de Koning een toelichting op het werk van de GGD, met name rondom het vaccinatieproces. Hij spreekt o.a. medewerkers van de GGD die vaccineren en nieuwe medewerkers die worden opgeleid voor het vaccineren.

Koning op bezoek bij GGD Utrecht
Beeld: ©GGD / Patrick van Katwijk
De Koning op bezoek bij de GGD regio Utrecht.

Vervolgens bezoekt de Koning het hoofdkantoor van het Coronabedrijf van de GGD regio Utrecht. Dit is in april 2020 opgericht, met het doel om taken rondom de coronabestrijding in te richten en daarmee het crisisteam van de reguliere organisatie te ontlasten. De Koning spreekt met medewerkers en deskundigen over o.a. het zoeken van locaties, de planning en de verdeling en distributie van beschikbare vaccins.

Koning op bezoek bij GGD Utrecht
Beeld: ©GGD / Patrick van Katwijk
De Koning op bezoek bij de GGD regio Utrecht.

De Koning sluit zijn bezoek af bij het RIVM in Bilthoven, waar hij een rondleiding kreeg bij het Logistiek Coördinatiecentrum COVID-vaccinatie (LCC). Het RIVM verzorgt de logistieke operatie, bijvoorbeeld de logistieke planning en aflevering van vaccins aan uitvoerende professionals. Daarna spreekt de Koning digitaal verder met diverse inhoudelijk betrokkenen over verschillende thema’s.

Koning op bezoek bij RIVM
Beeld: ©RIVM / Patrick van Emst
De Koning op bezoek bij het RIVM in Bilthoven.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie.

Koning op bezoek bij RIVM
Beeld: ©RIVM / Patrick van Emst
De Koning op bezoek bij het RIVM in Bilthoven.