10 februari Digitale opening Jaar van het Brabants Kloosterleven

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Paleis Huis ten Bosch, Den Haag

Koning Willem-Alexander opent het Jaar van het Brabants Kloosterleven. De Koning sluit digitaal aan in een live uitzending vanuit het Klooster Sint Agatha in Cuijk. Bij de opening wordt ook stilgestaan bij de terugplaatsing van het Mauritsraam, het gebrandschilderde raam dat Maurits van Nassau schonk aan Sint Agatha.

Koning opent Jaar van het Brabants Kloosterleven
©Provincie Noord-Brabant
Koning Willem-Alexander opent digitaal het Jaar van het Brabants Kloosterleven.

Tijdens de uitzending zijn er onder meer interviews met kloosterlingen en wordt verteld over de geschiedenis van het kloosterleven in Brabant. Als symbolische start van het Jaar van het Brabants Kloosterleven ontsteekt een van de kloosterlingen op verzoek van de Koning een kaars.

©Provincie Noord-Brabant
Het Mauritsraam, het gebrandschilderde raam dat Maurits van Nassau schonk aan Sint Agatha.

Het kloosterleven kent in Brabant een lange geschiedenis. In de provincie staan 450 gebouwen die als klooster dienst hebben gedaan. Momenteel zijn nog ruim zestig kloostergemeenschappen actief. In 2021 vieren vier kloostergemeenschappen in Brabant hun jubileum, wat aanleiding is voor het Kloosterjaar.

Na de uitzending videobelt de Koning met onder meer vertegenwoordigers van de vier jubilerende kloosterorden.