12 februari Bezoek aan winteropvang Leger des Heils

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Den Haag

Koning Willem-Alexander bezoekt de winteropvang van het Leger des Heils in Den Haag. Op dit moment biedt het Leger des Heils 24-uurs opvang voor dak- en thuislozen. De winteropvang is tussen november en april open als het kouder is dan nul graden.

Koning Willem-Alexander in gesprek met regiodirecteur en 2 medewerkers winteropvang Leger des Heils
Beeld: ©Leger des Heils / Gerhard Nel
De Koning in gesprek met de regiodirecteur en twee medewerkers van de winteropvang.

De Koning spreekt tijdens zijn bezoek met de regiodirecteur en twee medewerkers over de toeloop van mensen op zoek naar een warme slaap- of verblijfplaats en het organiseren van onderdak met inachtneming van de geldende coronamaatregelen, zoals 1,5 meter afstand. Daarnaast spreekt de Koning met een van de cliënten in zijn eigen tijdelijke kamer over zijn ervaringen met de kou en de winteropvang.

Koning Willem-Alexander in gesprek met cliënt bij winteropvang Leger des Heils
Beeld: ©Leger des Heils / Gerhard Nel
Een cliënt van de winteropvang vertelt de Koning over zijn ervaringen.

Dak- en thuislozen kunnen er douchen, kleren wassen en krijgen een slaapplaats. Er is ontbijt, lunch en een warme maaltijd. Vanwege de lockdown is de opvang nu dag en nacht geopend en krijgen dak- en thuislozen een eigen kamer of tweepersoonskamer waar ze kunnen verblijven. De locatie Lozerhof biedt opvang aan kwetsbare daklozen die zorg en opvang mijden of voor wie geen plaats is in de reguliere maatschappelijke opvang. Op dit moment verblijven er ruim honderd daklozen.