Koningin neemt 7 september broeikasgas-project OCAP in gebruik

Hare Majesteit de Koningin neemt woensdagmiddag 7 september bij Bunnik Plants in Bleiswijk het broeikasgas-project van OCAP officieel in gebruik.

OCAP (organic CO2 for the assimilation in plants) levert via één centrale pijpleiding CO2 aan 500 glastuinbouwers in Zuid-Holland.

De CO2 wordt betrokken van de Shell-raffinaderij in Pernis, waar de CO2 als restgas vrijkomt. Momenteel produceren de tuinders de noodzakelijke CO2 door in de zomer hun verwarmingsketels te stoken en het restgas door de kassen te leiden. De CO2 is nodig om de groei van de kasgewassen te bevorderen. Door de nieuwe methode besparen tuinders jaarlijks zo'n 95 miljoen kubieke meter aardgas. Ook voorkomt het de uitstoot van 170 duizend ton CO2. Door de centrale levering van CO2 wordt bijgedragen aan de Nederlandse Kyoto-doelstellingen ten aanzien van de reductie van CO2.

In OCAP werken bouwconcern Volker Wessels en gassenleverancier Hoek Loos samen. Voor het transport en de opslag van CO2 maakt OCAP gebruik van een pijpleiding die eind jaren zestig werd aangelegd om olie van Rotterdam naar Amsterdam te transporteren. Deze leiding loopt relatief dicht langs het Westland en de B-driehoek (Bleiswijk, Berkel-Rodenrijs en Bergschenhoek). De leiding werd door de Nederlandse Staat en de gemeente Amsterdam aan OCAP verkocht en geschikt gemaakt voor het transport van CO2. Vanaf de hoofdleiding zijn vertakkingen gemaakt naar de diverse glastuinbouwgebieden waar de distributie naar de tuinders plaatsvindt.

16 augustus 2005