Nieuwe Kamerheer Koningin in Provincie Limburg per 1 januari 2008

Hare Majesteit de Koningin heeft met ingang van 1 januari 2008 de heer dr. J.J. Schrijen benoemd tot haar Kamerheer in de Provincie Limburg.

De heer Schrijen volgt ir. R.E. Selman op, die per gelijke datum wordt benoemd tot kamerheer honorair.

J.J. (Jan) Schrijen werd op 21 december 1952 geboren in Sittard. Hij bezocht het Gymnasium in Kerkrade en behaalde in 1977 het doctoraal examen Biologie te Nijmegen. Daarna was hij wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit van Nijmegen, waar hij in 1981 promoveerde op een proefschrift over een biochemisch onderwerp.

In 1981 werd hij aangesteld aan de Universiteit van Maastricht als beleidsmedewerker wetenschapsbeleid. Binnen deze universiteit vervulde hij vervolgens meerdere functies. In 1990 werd hij benoemd tot lid College van Bestuur van de toenmalige Rijkshoge-school Opleiding Tolk-Vertaler te Maastricht.

In de periode 1986-1995 was hij gemeenteraadslid van de gemeente Beek, waar hij van 1986-1990 de functie van wethouder vervulde. Van 1991 tot 1998 was hij lid van Provinciale Staten van Limburg. In 1995 werd hij lid van het college van Gedeputeerde Staten. In 1998 werd hij benoemd tot burgemeester van Venlo.

Vanaf 2005 is de heer Schrijen voorzitter van het Waterschap Roer en Overmaas in Sittard. Daarenboven vervult de heer Schrijen vele regionale maatschappelijke functies, onder meer op het gebied van bestuur, cultuur, onderwijs en sociale werkvoorziening.

De heer Schrijen is gehuwd en heeft twee kinderen; de familie is woonachtig in Sittard.

5 december 2007