Nieuwe Kamerheer Koningin in provincie Gelderland per 1 januari 2008

Hare Majesteit de Koningin heeft met ingang van 1 januari 2008 jonkheer ir. R.J. de Wijkerslooth de Weerdesteyn benoemd tot haar Kamerheer in de provincie Gelderland.

De heer De Wijkerslooth de Weerdesteyn volgt professor dr. C.M. Karssen op, die per gelijke datum wordt benoemd tot kamerheer honorair.

R.J. (Roelof Jozef) de Wijkerslooth de Weerdesteyn werd op 18 oktober 1946 geboren in Den Haag. Hij bezocht het Stedelijk Gymnasium te Utrecht. Aan de Technische Universiteit Delft heeft hij in 1972 het Doctoraal Chemische Technologie behaald, waarna hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam het kandidaatsexamen Bedrijfseconomie heeft afgelegd.

In de periode 1972 - 1974 werkte de heer De Wijkerslooth de Weerdesteyn bij het ministerie van Economische Zaken als beleidsmedewerker op het directoraat-generaal voor de Industrie.

In de periode van 1974 tot en met 1991 is hij werkzaam geweest voor Unilever. In de eerste jaren voor Unilever Research als wetenschappelijk onderzoeker en later als onderzoeksleider. Vervolgens als groepsleider technische ontwikkeling bij Unilever Research & Engineering, waarna hij directeur Royco Voedingsmiddelen Fabrieken BV werd. In de laatste jaren was hij technical member food executive bij Unilever in Rotterdam.

Van 1991 tot en met 2000 was hij directeur-generaal Wetenschappen op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Sinds 2000 is hij voorzitter van het College van Bestuur van de Radboud Universiteit Nijmegen.

De heer De Wijkerslooth de Weerdesteyn is gehuwd met Mevrouw drs. G.M. de Wijkerslooth de Weerdesteyn-van Wiechen.
Het echtpaar heeft drie kinderen en is woonachtig in Nijmegen.

3 januari 2008

Hoort bij