Prins van Oranje, Prinses Máxima en minister-president Balkenende bezoeken Algemene Vergadering Verenigde Naties en MDG-Top in New York, 21 - 25 september 2010

Hunne Koninklijke Hoogheden de Prins van Oranje en Prinses Máxima der Nederlanden, en minister-president Balkenende brengen in de periode van 21 tot en met 25 september een bezoek aan New York.

Aanleiding voor het bezoek is de 65e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) in New York, die minister-president Balkenende zal toespreken. Rondom deze vergadering staat onder andere een top over de Millennium Ontwikkelingsdoelen gepland.

De Prins van Oranje is in zijn rol als voorzitter van de United Nations Secretary-Generals Advisory Board on Water and Sanitation (UNSGAB) 22 september bij de VN-top over de Millennium Ontwikkelingsdoelen. De Prins van Oranje presenteert een initiatief aan de internationale gemeenschap onder de naam "Sustainable Sanitation, the Five Year Drive to 2015". Dit initiatief is bedoeld om de aandacht vast te houden voor de Millennium Ontwikkelingsdoelen voor sanitatie. Minister-president Balkenende zal hierbij aanwezig zijn. Tijdens de conferentie heeft de Prins van Oranje ook meerdere bilaterale gesprekken met hoogwaardigheidsbekleders.

Prinses Máxima is woensdag 22 september aanwezig bij de VN-top over Millennium Ontwikkelingsdoelen in haar rol als VN-adviseur voor 'Inclusive Finance for development'. Inclusive Finance staat voor toegang tot financiële diensten, tegen een redelijke prijs, voor iedereen die dit nodig heeft. Wereldwijd kunnen 2,7 miljard mensen en miljoenen bedrijven geen gebruik maken van financiële diensten als leningen, spaar- of bankrekeningen of verzekeringen.

Prinses Máxima verzorgt de inleiding op de door Nederland en de Verenigde Staten georganiseerde bijeenkomst 'Financial Inclusion: A Path to the Millennium Development Goals'. Minister-president Balkenende zal als gastheer optreden. Er zal een paneldiscussie plaatsvinden over het belang van toegang tot financiële diensten bij het behalen van de millenniumdoelen. De Amerikaanse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Otero besluit deze discussie. Prinses Máxima zal tijdens de top tevens het eerste jaarverslag aan Secretaris-Generaal Ban Ki-moon presenteren over haar activiteiten op het gebied van Inclusive Finance en diverse bilaterale gesprekken houden met hoogwaardigheidsbekleders, waaronder de Duitse minister van Ontwikkelingssamenwerking Niebel.

Minister-president Balkenende spreekt op woensdag 22 september de deelnemers van de Millennium Development Goals (MDG)-top toe. Daarin richt de minister-president zich met name op de MDG's voor moedersterfte en gelijke rechten voor mannen en vrouwen omdat daar vooruitgang langzamer verloopt dan voorzien. In zijn toespraak zal minister-president Balkenende voorts bepleiten om zo veel mogelijke private partijen uit het bedrijfsleven te betrekken bij de MDG's. Met 75 publiek-private-partnerschappen zet Nederland al concrete stappen voor duurzame internationale handel en productie.

In zijn toespraak voor de AVVN, op zaterdag 25 september 2010, gaat minister-president Balkenende in op rol die de VN kan spelen in de veranderde internationale verhoudingen. Mensenrechten, internationale rechtsorde en vrede en veiligheid vormen daarbij de uitgangspunten.

De minister-president zal op vrijdag 24 september spreken tijdens een high level-bijeenkomst over het aankomend referendum over onafhankelijkheid van Zuid-Soedan en de situatie in Darfur. Hier zullen ook SGVN Ban Ki-moon, president Obama van de VS, president Abdullah Gül van Turkije en premier Meles Zenawi van Ethiopië aanwezig zijn.

Verder bevat de agenda van minister-president Balkenende in New York een presentatie bij een investeringsseminar voor het Amerikaanse bedrijfsleven, een toespraak over de weg naar herstel uit de economische crisis tijdens de Blouin Creative Leadership Summit en een rondetafel met Nederlandse ondernemers in de VS.

Daarnaast zal de minister-president aanwezig zijn bij een lunchbijeenkomst voor regeringsleiders aangeboden door SGVN Ban Ki-moon en bij een receptie van president Obama. Voorts zal minister-president Balkenende diverse bilaterale ontmoetingen hebben met regeringsleiders.

16 september 2010