Nieuwe Hofdame en Kamerheren van H.M. de Koningin per 1 januari 2011

RVD, 3 december 2010, nr. 351: Hare Majesteit de Koningin heeft het voornemen om met ingang van 1 januari 2011 drs. M.L.A. barones van Zuylen van Nijevelt-den Beer Poortugael te benoemen tot haar Hofdame.

Tevens bestaat het voornemen per die datum mr. J.J.J. van Lanschot te benoemen tot haar Kamerheer in de provincie Utrecht, jonkheer ir. J.J. de Graeff tot haar Kamerheer in 's-Gravenhage, en jonkheer mr. Th.S. Röell te benoemen tot haar Kamerheer in de provincie Noord-Holland.

De Kamerheren nemen de functies over van ir. E.H. Baron van Tuyll van Serooskerken (Noord-Holland), drs. L.E.H. Vredevoogd ('s-Gravenhage), en dr. J.J.L. Haspels (Utrecht), die op dezelfde datum worden benoemd tot Kamerheer honorair.

Barones van Zuylen van Nijevelt (17 september 1964) was in het verleden werkzaam als financieel analist bij Kempen & Co en ING. Zij vervult diverse nevenfuncties en is onder meer lid van de adviescommissie ten behoeve van Museum Beelden aan Zee in Scheveningen en lid van commissie van aanbeveling voor 'Go4Children', een stichting ter bevordering van onderzoek en ontwikkeling van medicijnen voor jeugdige kankerpatiënten.

De Heer De Graeff (23 juni 1949) is algemeen directeur van de Vereniging Natuurmonumenten. Daarnaast vervult hij diverse nevenfuncties. Zo is hij bijvoorbeeld lid van het bestuur van het InnovatieNetwerk Groene Ruimte, en lid van het bestuur van de Stichting Twickel ter behoud en bescherming kasteel en landgoed als natuurreservaat en cultuurmonument.

De Heer Van Lanschot (22 november 1955) is directeur van VSBfonds. Daarvoor was hij partner en voorzitter van het advocatenkantoor Stibbe. Hij vervult voorts diverse neven functies. Zo is hij lid van de Raad van Commissarissen van uitvaartverzorger en -verzekeraar Monuta, en lid van het bestuur van de Stichting Administratiekantoor Air France-KLM .

De Heer Röell (18 februari 1952) is vice-president van de Rechtbank Haarlem. Daarnaast vervult hij diverse nevenfuncties. Zo is hij plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Discipline te Amsterdam, bestuurslid van de Burkens'-Stichting en van de Stichting Admiraal van Kinsbergenfonds.