Kersttoespraak Koningin over bemoediging en burgermoed

RVD, 24 december 2010: De traditionele kersttoespraak van de Koningin gaat dit jaar over bemoediging en burgermoed.

Uit de Tweede Wereldoorlog kennen we indrukwekkende voorbeelden van persoonlijke moed. Vijfenzestig jaar later en met minder vanzelfsprekendheden, lijkt het moeilijk het belang van innerlijke overtuiging en persoonlijke moed zichtbaar te maken. Maar opnieuw zijn er mensen die - ver weg en soms dichtbij - in actie komen waar onrecht heerst. Bemoediging kunnen wij allen, jong en oud, vinden in de gulden regel "Behandel anderen zoals u wilt dat anderen u behandelen".

De kersttoespraak van de Koningin, die enkele dagen eerder is opgenomen, wordt op zaterdag 25 december op Nederland 1 en 2 en Radio 1 uitgezonden om 13.00 uur. De herhaling is om 16.05 uur op Nederland 1.