Prinses Máxima in Brazilië voor Inclusive Finance

RVD, nr. 124: Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden bezoekt van maandag 7 tot en met donderdag 10 mei Brazilië.

De Prinses is uitgenodigd door de Centrale Bank in het kader van haar VN- en G20-functies op het gebied van Inclusive Finance. Ze spreekt met regeringsvertegenwoordigers, banken en overheidsinstanties om de toegang tot financiële dienstverlening voor mensen met een laag inkomen en het midden- en kleinbedrijf (MKB) te intensiveren en uit te breiden. Belangrijk onderdeel van het bezoek is de lancering van het Nationaal Actieplan voor Inclusive Finance. In dit plan, opgesteld door de Centrale Bank, staat beschreven op welke terreinen inzet nodig is om toegang tot financiële diensten te verbeteren. Prinses Máxima houdt een toespraak en is aanwezig bij de lancering.

In Rio de Janeiro heeft Prinses Máxima maandag 7 mei een toespraak gehouden bij een seminar voor vertegenwoordigers van Braziliaanse banken en de overheid over toegang tot financiële dienstverlening voor mensen met een laag inkomen. Het seminar werd georganiseerd door de International Finance Corporation (IFC), onderdeel van de Wereldbank. Aansluitend bezocht de Prinses de wijk Complexa de Almoa. Zij heeft instanties bezocht die financiële diensten faciliteren en verlenen in deze wijk, maar de Prinses heeft ook gesproken over de ervaringen van lokale ondernemers, die onlangs toegang hebben gekregen tot financiële dienstverlening.

Dinsdag 8 mei ontmoet Prinses Máxima in Brasilia onder anderen de minister van Financiën, Guido Mantega. Woensdag 9 mei is zij te gast bij de Centrale Bank van Brazilië, waar de Prinses onder meer een ontmoeting heeft met de gouverneur van de Centrale bank, Alexandre Tombini.

Woensdagmiddag is Prinses Máxima aanwezig bij de lancering van het Nationaal Actieplan voor 'Financial Inclusion' bij de Braziliaanse MKB-organisatie SEBRAE. De Prinses houdt hier ook een toespraak. Het actieplan bevat acht aandachtsgebieden om de toegang tot financiële dienstverlening beter te kunnen faciliteren en uit te breiden. Deze aandachtsgebieden zijn onder andere regels opstellen ten behoeve van de bescherming van de consument, het aanpassen van de huidige regelgeving waardoor het eenvoudiger wordt (betaalbare) financiële diensten te kunnen leveren, meer diversiteit in financiële diensten en aandacht voor financiële educatie.
Uitgaan van de behoefte van de klant en samenwerking tussen overheden, banken en verzekeringsmaatschappijen zijn hierbij de belangrijkste uitgangspunten.

Het bezoek wordt donderdag 10 mei afgesloten in Sao Paulo. Prinses Máxima bezoekt in de ochtend een technische vakopleiding voor middelbaar beroepsonderwijs. De Prinses woont een lezing bij over financiële educatie en spreekt met leerlingen (15-18 jaar) over het belang van financiële educatie en de invloed van de lessen op hun besteding van geld. 's Middags ontmoet de Prinses de voormalige Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva om te praten over een betere toegang tot financiële dienstverlening. De heer Lula da Silva heeft onlangs de International Four Freedoms Award 2012 toegekend gekregen voor zijn vastberaden inzet voor sociale en economische rechtvaardigheid voor de bevolking van Brazilië, zijn strijd tegen armoede en zijn internationale politiek die zich richtte op vrede en verzoening. De uitreiking van de Four Freedom Awards vindt plaats op zaterdag 12 mei in Middelburg. De heer Lula da Silva is niet aanwezig bij de uitreiking vanwege gezondheidsredenen.

Prinses Máxima is in september 2009 benoemd als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon. Prinses Máxima adviseert in deze functie Ban Ki-moon over toegang tot financiële diensten en zet zich tevens wereldwijd in om financiële diensten voor iedereen toegankelijk te maken tegen een redelijke prijs en op duurzame wijze. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van met name de lage inkomensgroepen en de MKB-sector. Sinds juni 2011 is Prinses Máxima erevoorzitter van het G20 'Global Partnership for Financial Inclusion' (GPFI).
Mexico is de komende voorzitter van de G20-top in 2012 en heeft als een van de drie prioriteiten voor het voorzitterschap gekozen voor 'Inclusive Finance'.