Prins van Oranje bezoekt wereldtentoonstelling EXPO 2012 in Zuid-Korea

RVD, nr. 156: Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje bezoekt 18 juni de wereldtentoonstelling EXPO 2012 in Yeosu, Zuid-Korea. Tijdens zijn bezoek zal de minister van Infrastructuur en Milieu, drs. M.H. Schultz van Haegen, de Prins vergezellen.

Met het thema "The Living Ocean and Coast" stelt de EXPO het belang van oceanen en kusten voor ecosystemen centraal, ook in relatie tot economische ontwikkeling en cultuur. Behoud en duurzaamheid krijgen in dat verband eveneens een prominente plaats. Meer dan 100 landen en internationale organisaties nemen aan de EXPO deel.

Op 18 juni viert Nederland zijn Nationale Dag op de EXPO 2012. Het bezoek begint bij de EXPO Hall. Na het hijsen van de Nederlandse vlag en het spelen van het Wilhelmus houdt de Prins een korte toespraak. Daarna bezoekt hij achtereenvolgens de paviljoens van Nederland en Zuid-Korea. Nederland presenteert zichzelf rond het thema "Sustainable Dutch Deltas".

's Avonds neemt de Prins in Seoul deel aan een diner ter gelegenheid van de Nederlandse handelsmissie, die Korea van 17 tot 22 juni bezoekt. De focus van deze bedrijvendelegatie ligt op watermanagement vanwege de overstromingsproblematiek in Zuid-Korea, op herinrichting van het drooggelegd gebied 'Seamangeum', en op watergerelateerde onderzoeksontwikkelingen zoals energiewinning uit water. Het Ministerie van Economisch Zaken, Landbouw en Innovatie organiseert de Nederlandse economische missie in samenwerking met het Nederlands Water Partnership en de Nederlandse ambassade in Zuid-Korea.

De Prins van Oranje woont 19 juni 's ochtends een waterseminar bij. Aan dit seminar nemen zowel Nederlandse als Koreaanse bedrijven en kennisinstellingen uit de watersector deel.