Prins van Oranje en Bill Gates bij ‘Reinvent the Toilet Fair’ in Seattle

RVD, nr. 222: Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje is maandag 13 en dinsdag 14 augustus 2012 in Seattle, Verenigde Staten, bij de ‘Reinvent the Toilet Fair’ op het terrein van de Microsoft Campus.

Het evenement is georganiseerd door de Bill & Melinda Gates Foundation. De Prins is uitgenodigd in zijn rol van voorzitter van de Adviesraad voor Water en Sanitatie van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties (UNSGAB).

De Bill en Melinda Gates Foundation heeft onderzoekers van technische universiteiten uit alle delen van de wereld een jaar geleden uitgedaagd om een prototype toilet te ontwikkelen dat geen gebruik maakt van water, riolering en elektriciteit, betaalbaar is voor de gebruiker en in staat is om bijvoorbeeld energie en gas terug te winnen. Door dergelijke nieuwe, betaalbare en schone technologie wordt mogelijk een oplossing gevonden voor het wereldwijde sanitatieprobleem. 2,5 miljard mensen kunnen geen gebruik maken van een toilet met alle gevolgen van dien voor onder meer hun gezondheid. Teams van diverse technische universiteiten, waaronder een team uit Delft, zijn deze uitdaging aangegaan. Hun prototypes worden tentoongesteld bij de 'Reinvent the Toilet Fair'. Een aantal inzendingen is genomineerd voor een prijs en wordt verder ontwikkeld.

De Prins van Oranje wordt in gezelschap van oprichter Bill Gates rondgeleid langs de diverse prototypes en houdt een toespraak bij de prijsuitreiking. In zijn toespraak gaat de Prins onder meer in op het grote belang van innovatie bij de aanpak van sanitatieproblemen. Ook wijst hij op de voordelen van het investeren in sanitatie. Sanitatie is niet alleen cruciaal voor gezondheid, menselijke waardigheid en ontwikkeling, maar ook economisch gezien van waarde. Zo is de preventieve aanpak van grootschalige gezondheidsproblemen, zoals diarree, waaraan wereldwijd circa anderhalf miljoen kinderen per jaar overlijden, veel kostenefficiënter dan behandeling van de ziekte achteraf.

UNSGAB dient de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties van onafhankelijk advies en vraagt wereldwijd aandacht voor praktische maatregelen voor het behalen van de Millenniumdoelen op het gebied van water en sanitatie. De Verenigde Naties heeft zich ten doel gesteld om in 2015 het aantal mensen dat geen duurzame toegang heeft tot veilig drinkwater en sanitatie te halveren. Het oplossen van wereldwijde water -en sanitatieproblemen staat centraal in de bestrijding van armoede en het bereiken van duurzame ontwikkeling.