Prinses Máxima in Nigeria voor Inclusive Finance

RVD, nr. 316: Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden bezoekt van maandag 22 tot en met woensdag 24 oktober de Federale Republiek Nigeria in het kader van haar VN- en G20 functies op het gebied van ‘Inclusive Finance for Development’.

Zij doet dit op uitnodiging van de gouverneur van de Centrale Bank van Nigeria, Sanusi Lamido Sanusi. Tijdens haar bezoek is de eerste nationale strategie van Nigeria voor Inclusive Finance gelanceerd, in aanwezigheid van de vice-president als vertegenwoordiger van de president.

Prinses Máxima heeft bilaterale gesprekken met president Goodluck Jonathan van Nigeria, de ministers van Financiën en Landbouw en de gouverneur van de Centrale Bank van Nigeria. Daarnaast spreekt de Prinses het nationale bankierscomité. Dit comité moedigt de leden aan om het klantenbestand uit te breiden met mensen en bedrijven die nu geen of onvoldoende toegang tot financiële diensten hebben.
Tenslotte bezoekt de Prinses de Hasal Microfinancieringsbank. Deze bank verstrekt naast leningen tevens gratis training aan klanten om financiële vaardigheden te ontwikkelen.

Bij de lancering van de Inclusive Finance strategie van Nigeria hield Prinses Máxima een toespraak. De Prinses feliciteert Nigeria met de nationale strategie die is ontwikkeld en benadrukt het belang van de implementatie hiervan voor armoedebestrijding en ontwikkeling. Ze wijst op de urgentie van consumentenbescherming, transparantie en regulering in de sector.

De Prinses bezoekt Nigeria na de belangrijke G-20 top bijeenkomst in Mexico, waar zeventien landen zich hebben gecommitteerd om toegang tot financiële dienstverlening voor meer mensen in eigen land mogelijk te maken. Nigeria is één van de zeventien landen.

Prinses Máxima is in september 2009 benoemd als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon. Prinses Máxima adviseert in deze functie Ban Ki-moon over toegang tot financiële diensten en zet zich tevens wereldwijd in om financiële diensten voor iedereen toegankelijk te maken. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van met name de lage inkomensgroepen en de MKB-sector. In veel landen is het niet gewoon om een bank- of spaarrekening te kunnen openen of bijvoorbeeld verzekeringen of leningen af te sluiten. Sinds juni 2011 is Prinses Máxima erevoorzitter van het G20 'Global Partnership for Financial Inclusion' (GPFI).