Prins van Oranje en Prinses Máxima bij slot jubileumjaar Oranje Fonds

RVD, nr. 348: Hunne Koninklijke Hoogheden de Prins van Oranje en Prinses Máxima der Nederlanden zijn donderdag 6 december aanwezig bij de slotbijeenkomst van het tienjarig jubileum van het Oranje Fonds in Den Bosch.

Tijdens deze jubileumdag komen honderden initiatiefnemers bijeen van projecten die het Oranje Fonds steunt of steunde. Tijdens de bijeenkomst worden ook twee langlopende programma's beëindigd, te weten Taalontmoetingen en het Stimuleringsprogramma Mentorprojecten.

Het Stimuleringsprogramma van het Oranje Fonds bereikte meer dan 4000 jongeren. Vrijwilligers coachten hen in een goede overgang van basis- naar voortgezet onderwijs of om een diploma te halen. De resultaten, ervaringen en tips zijn gebundeld in de publicatie 'Twee'waarvan de Prins van Oranje tijdens deze bijeenkomst het eerste exemplaar in ontvangst neemt.

Taalontmoetingen is het langstlopende programma van het Oranje Fonds. Vrijwilligers leren de beginselen van de Nederlandse taal aan vrouwen die vaak al vele jaren in Nederland wonen, maar de taal nog niet machtig zijn en daarom geïsoleerd leven.Prinses Máxima neemt een publicatie in ontvangst met resultaten en ervaringen van de afgelopen jaren.

Het Oranje Fonds werd opgericht op 2 februari 2002 bij het huwelijk van de Prins van Oranje en Prinses Máxima. In de afgelopen tien jaar steunde het fonds meer dan 20.000 sociale initiatieven binnen het gehele Koninkrijk. Ook startte het fonds een tiental meerjarige programma's rond een maatschappelijk thema. De Prins van Oranje en Prinses Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.

Zie ook