Nieuwe Kamerheer Koningin in provincie Noord-Brabant per 1 januari 2013

RVD, nr. 370: Per 1 januari 2013 zal bij Koninklijk Besluit worden benoemd tot Kamerheer van Hare Majesteit de Koningin in de provincie Noord-Brabant drs. P.L.A. Rüpp en zal per gelijke datum eervol ontslag worden verleend in deze functie aan mr. F.J.M. Houben.

De heer Rüpp werd geboren op 10 december1957 inBreda. Hij bezocht het Gymnasium in Uden en studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen, waar hij in 1983 afstudeerde.

Tussen 1991 en 1998 vervulde de heer Rüpp de functie van wethouder in zijn woonplaats Uden. In 2003 werd de heer Rüpp lid van het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant met de portefeuille Ruimtelijke ontwikkeling, landbouw en volkshuisvesting. Sinds 2009 is de heer Rüpp werkzaam aan Avans Hogeschool als voorzitter van het College van Bestuur. Naast een aantal andere nevenfuncties is hij lid van het dagelijks bestuur van de landelijke HBO-Raad.

De heer Rüpp heeft diverse publicaties op zijn naam staan op het gebied van onderwijs, landelijk gebied en ruimtelijke ontwikkeling.

De heer Rüpp is gehuwd en heeft drie kinderen.