Nieuwe militaire status Koning

Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje doet als aanstaand Staatshoofd afstand van zijn actieve militaire status.

Voor zijn inhuldiging als Koning der Nederlanden wordt hem op verzoek eervol ontslag verleend.

De Prins van Oranje is nu nog militair in de rang van commandeur bij de Koninklijke Marine en heeft een overeenkomstige opperofficiersrang bij de andere krijgsmachtdelen. Als Staatshoofd en lid van de regering kan de Koning echter geen actieve militaire functie meer vervullen binnen de Krijgsmacht. Zo licht de Prins toe in de Defensiekrant, waarin hij zijn positie uitlegt aan medewerkers van het ministerie van Defensie.

RVD, nr. 53