Koningin Máxima spreekt op bijeenkomst van de internationale Financiële Actie Groep in Oslo

RVD, nr. 160: Hare Majesteit Koningin Máxima der Nederlanden houdt donderdagochtend 20 juni in haar VN-hoedanigheid een toespraak op een bijeenkomst van de ‘Financial Action Task Force’ (FATF) in Oslo.

De FATF is een intergouvernementeel samenwerkingsverband waarin wereldwijde afspraken worden gemaakt over het tegengaan van witwassen van crimineel geld en financiering van terrorisme.

Koningin Máxima houdt haar toespraak in de hoedanigheid van speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties op het gebied van inclusieve financiering voor ontwikkeling ('inclusive finance for development'). In deze functie zet zij zich wereldwijd in voor het vergroten van toegang tot financiële diensten, het verbeteren van consumentenbescherming en financiële vaardigheden. In haar toespraak benadrukt Koningin Máxima dat inclusieve financiering, financiële integriteit en financiële stabiliteit niet alleen complementair zijn, maar elkaar ook wederzijds versterken. Koningin Máxima sprak in 2010 ook bij een bijeenkomst van de FATF in Amsterdam toen het voorzitterschap in handen was van Nederland. Gastheren van de bijeenkomst zijn de huidige voorzitter van de FATF, de heer Bjørn S. Aamo en de heer Sigbjørn Johnsen, minister van Financiën van Noorwegen.

Koningin Máxima neemt ook deel aan een ronde tafel bijeenkomst met hoge functionarissen van het wereldwijde netwerk van organisaties tegen witwassen en tegen financiering van terroristische organisaties.

De Financial Action Task Force (FATF) is opgericht in 1989 als een internationaal intergouvernementeel samenwerkingsverband en houdt zich bezig met de bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme. Hiertoe stelt de FATF zogenaamde aanbevelingen op die zijn vastgelegd in een wereldwijde standaard waaraan de deelnemende landen zich hebben gecommitteerd. De FATF controleert naleving van de internationale standaard door het afnemen van reguliere landenexamens en beschikt over instrumenten om landen die in gebreke blijven publiekelijk tot de orde te roepen.

Momenteel zijn er 34 landen en twee regionale organisaties (Europese Commissie en Gulf Cooperation Council) lid van de FATF. Daarnaast bevordert de FATF wereldwijde implementatie van de FATF standaard door samenwerking met geassocieerde leden (regionale organisaties). Hierdoor is of wordt de FATF standaard nu door meer dan 190 landen geïmplementeerd. Meer informatie over de FATF is te vinden op www.fatf-gafi.org .