Verhuizing Prinses Beatrix

RVD, nr. 178: Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden neemt naar verwachting eind 2013 - begin 2014 haar intrek in Kasteel Drakensteyn dichtbij Lage Vuursche in de gemeente Baarn.

Kasteel Drakensteyn is eigendom van de Prinses. De Prinses zal vanaf dat moment vanwege activiteiten als lid van het Koninklijk Huis nog regelmatig in Den Haag werken en verblijven. In een onderdeel van Paleis Noordeinde wordt daarom een ruimte voor haar ingericht.

Op een later moment verhuizen Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima met hun drie kinderen naar Paleis Huis ten Bosch in Den Haag. Het Paleis is begin jaren '80 door het Rijk aan het Staatshoofd ter beschikking gesteld. Het voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd en wordt daarom aangepast. Naast de woonfunctie heeft het Paleis een representatieve functie. Het Paleis zal, net zoals nu het geval is, in gebruik blijven voor officiële ontvangsten en bijeenkomsten.

Paleis Noordeinde en Paleis Huis ten Bosch zijn eigendom van de Staat en ter beschikking gesteld aan het Staatshoofd. De aanpassingen en onderhoudswerkzaamheden aan de Paleizen vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de Rijksgebouwendienst (RGD), onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De kosten van deze aanpassingen worden op dit moment door de RGD in kaart gebracht. De uitgaven worden opgevangen binnen de Rijksbegroting.