Koning beëdigt raadsheren Hoge Raad en staatsraad Raad van State

RVD, nr. 332: Zijne Majesteit de Koning heeft vrijdag 20 december in Paleis Noordeinde mevrouw mr. T.H. Tanja-van den Broek en mevrouw mr. E.S.G.N.A.I. van de Griend beëdigd. Beiden zijn benoemd tot raadsheer in de Hoge Raad.

Aansluitend heeft de Koning mr. B.J. van Ettekoven, de heer J. Franssen en mr. J.W. van de Gronden beëdigd. Mr. Van Ettekoven en mr. Van de Gronden zijn benoemd tot staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De heer Franssen is benoemd tot staatsraad in de Afdeling advisering van de Raad van State.