Koningin Máxima spreekt op bijeenkomst van Moneyval in Straatsburg

Hare Majesteit Koningin Máxima houdt woensdagmiddag 17 september in haar VN-hoedanigheid bij de Raad van Europa in Straatsburg een toespraak tijdens een bijeenkomst van Moneyval.

Als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling spreekt Koningin Máxima over de rol die de 33 leden van Moneyval kunnen spelen bij de verbetering van de toegang tot financiële diensten in hun land.
Met het huidige scala aan instrumenten kunnen deze landen ervoor zorgen dat de bestrijding van witwassen en inclusieve financiering elkaar wederzijds versterken. Hierbij moet wel een goede balans gevonden worden tussen veiligheidsmaatregelen enerzijds en de toegang tot financiële diensten anderzijds. Te strenge toegangsregels kunnen mensen en bedrijven uitsluiten om deel te nemen aan het formele financiële circuit.

Moneyval werkt onder het mandaat van de Raad van Europa en hanteert de internationale aanbevelingen tegen witwassen van crimineel geld en terrorismefinanciering van de Financial Action Task Force (FATF). Dit is een intergouvernementele organisatie die in 1989 is opgericht door de G-7. De aanbevelingen van FATF zijn vastgelegd in een wereldwijde standaard en aanvaard door de landen die lid zijn, waaronder Nederland. Evenals FATF beoordeelt Moneyval onder andere of haar leden de internationale normen in de juridische, financiële en rechtshandhaving sectoren naleven.

Koningin Máxima brengt voorafgaand een kort beleefdheidsbezoek aan de secretaris-generaal van de Raad van Europa, de heer Thorbjørn Jagland en de voorzitter van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa, mevrouw Anne Brasseur.

RVD, nr. 264