Mededeling van het Kabinet van de Koning:

De minister van Buitenlandse Zaken, drs. F.C.G.M. Timmermans, heeft Zijne Majesteit de Koning verzocht hem met ingang van heden, vrijdag 17 oktober 2014, ontslag te verlenen als minister van Buitenlandse Zaken.

De Koning heeft dit ontslag, op voordracht van de minister-president, op de meest eervolle wijze verleend, onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door de minister aan Hem en het Koninkrijk bewezen.

Zijne Majesteit de Koning heeft, op voordracht van de minister-president,
drs. A.G. Koenders met ingang van heden benoemd tot minister van Buitenlandse Zaken. De minister is vanmorgen ten overstaan van de Koning in Paleis Noordeinde beëdigd.

RVD, nr. 295