Prinses Margriet spreekt bij jubileum 70 jaar Unie Van Vrijwilligers Nederland

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden woont dinsdag 13 oktober in Amersfoort het 70-jarig jubileum van de Unie Van Vrijwilligers Nederland (UVV) bij, waar zij een toespraak houdt.

Vergroot afbeelding Prinses Margriet bij 70-jarig jubileum van de Unie van Vrijwilligers (UVV)
Beeld: ©Novum RegioFoto / Marnix Schmidt
Prinses Margriet houdt een toespraak bij het 70-jarig jubileum van de Unie van Vrijwilligers (UVV)

UVV is een landelijke vrijwilligersvereniging, met 50 plaatselijke stichtingen. De lokale UVV-afdelingen organiseren het vrijwilligerswerk. Tijdens de viering van het jubileum staat de betekenis van vrijwilligerswerk centraal.

UVV Nederland laat weten te staan voor een sterke, sociale samenleving waarin mensen zelf de verantwoordelijkheid nemen voor welzijn en informele zorg aan anderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De projecten van UVV Nederland richten zich op hulpvragers, zowel in de thuissituatie als in instellingen.

Prinses Margriet is beschermvrouwe van de UVV.