Koningin Máxima spreekt bij SME Envoy Network

Hare Majesteit Koningin Máxima houdt vrijdag 1 april in het Europagebouw op het Marine Etablissement in Amsterdam een toespraak tijdens een vergadering van het Europese ‘Small and Medium-sized Enterprises (SME) Envoy Network’. Zij doet dit in haar hoedanigheid van lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering. De vergadering vindt plaats in het kader van het Nederlandse EU-voorzitterschap.

Vergroot afbeelding ""
Beeld: ©Europese commissie / Martijn Beekman
Koningin Máxima houdt een toespraak tijdens een vergadering van het Europese ‘Small and Medium-sized Enterprises (SME) Envoy Network’.

Het SME Envoy Network ziet er op toe dat in Europese wetgeving en beleidsvoorstellen genoeg aandacht is voor de gevolgen voor het MKB. Het netwerk fungeert als liaison tussen de Europese Commissie en nationale beleidsmakers. Daarnaast verspreidt het informatie over landelijke en regionale wetgeving en beleid. Ook wisselt het netwerk ‘best practices’ uit.

De vergadering in Amsterdam vindt plaats op uitnodiging van de Nederlandse SME Envoy Pieter Waasdorp, directeur Ondernemerschap bij het ministerie van Economische Zaken. Voorzitter is de SME Envoy van de EU, mevrouw Elżbieta Bieńkowska, de Europees Commissaris voor Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf. Tijdens de bijeenkomst staan alternatieve financieringsvormen en groeivaardigheden van ondernemers centraal.

Het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering is ingesteld door de minister van Economische Zaken. Het Comité zet zich in om het groeipotentieel van het midden- en kleinbedrijf in Nederland te versterken.

RVD, nr. 54

Vergroot afbeelding ""
Beeld: ©Europese commissie / Martijn Beekman
Amsterdam, 1 april 2016: Koningin Máxima poseert met het SME Envoy Network.