Koning, Koningin en minister-president bij uitreiking Four Freedoms Awards 2016

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, Hare Majesteit Koningin Máxima en minister-president Mark Rutte zijn op donderdag 21 april 2016 aanwezig bij de uitreiking van de Franklin D. Roosevelt Four Freedoms Awards in de Nieuwe Kerk in Middelburg. Ook Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden is bij de uitreiking aanwezig. De minister-president reikt de International Four Freedoms Award uit aan dr. Angela Merkel.

-

Dit jaar worden de Awards voor de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst, de vrijwaring van gebrek en de vrijwaring van vrees uitgereikt aan respectievelijk Mazen Darwish uit Syrië, drie geestelijken uit de Centraal Afrikaanse Republiek, Dr. Denis Mukwege uit de Democratische Republiek Congo en Human Right Watch. Dr. Angela Merkel krijgt de International Four Freedoms Award uitgereikt.

De Roosevelt Foundation uit Middelburg kent in samenwerking met het Amerikaanse Franklin and Eleanor Roosevelt Institute de Four Freedoms Awards toe aan organisaties en personen die een substantiële, moedige en persoonlijke bijdrage hebben geleverd aan de vrijheid in de wereld. Elke twee jaar worden vijf Awards toegekend. Vier aan personen wiens inzet direct kan worden verbonden aan een van de vier vrijheden en één aan een persoon of organisatie die zijn functie, persoonlijkheid en invloed langdurig heeft aangewend in dienst van de menselijke vrijheid in al zijn facetten.

De Roosevelt Foundation motiveert de toekenning van de Four Freedoms Awards 2016 als volgt:

Vrijheid van meningsuiting

De award voor de Vrijheid van Meningsuiting is aan de heer Mazen Darwish toegekend vanwege zijn enorme inzet voor de promotie van mensenrechten en de vrijheid van meningsuiting in Syrië. In zeer moeilijke en gevaarlijke omstandigheden publiceerde hij gegevens over arbitraire arrestaties en overtredingen door en van politie- en veiligheidsdiensten. Als directeur van het Syrische Center for Media and Freedom of Expression speelden hij en zijn collega-journalisten een sleutelrol in de verspreiding van informatie over de ontwikkelingen in Syrië, toen buitenlandse journalisten bijna allemaal het land waren uitgezet. Hij is een van de oprichters van syriaview.net, een onafhankelijke nieuwssite die is verboden door de Syrische overheid. In 2011 richtte hij de Media Club op, het eerste Syrische tijdschrift over mediazaken. Door zijn inzet is hij een symbool geworden van de strijd voor mensenrechten in Syrië.

Vrijheid van godsdienst

De award voor de Vrijheid van Godsdienst is toegekend aan de drie geestelijken Dieudonné Nzapalainga, Omar Kobine Layama en Nicolas Guérékoyame-Gbangou voor hun inzet voor vrede in hun land, de Centraal Afrikaanse Republiek. In hun land, dat wordt verscheurd door gewapend conflict, hebben zij zich gecommitteerd aan een voortdurende interreligieuze dialoog. Terwijl de Centraal Afrikaanse Republiek wordt geteisterd door geweld werken zij onvermoeibaar voor de vrede om hun land bijeen te houden, waarbij zij soms hun eigen leven riskeren. Samen reizen zij door de Centraal Afrikaanse Republiek, spreken zij zich uit voor vrede en verzoening en hebben ze hun kerken en moskeeën geopend als schuilplaats voor mensen op de vlucht. Ze hebben het Interfaith Peace Platform opgericht, dat verzoening en dialoog bevordert tussen Moslims, Katholieken en Protestanten en dat zich inzet voor een infrastructuur voor de vrede in de Centraal Afrikaanse Republiek.

Vrijwaring van gebrek

De award voor de Vrijwaring van Gebrek is toegekend aan dr. Denis Mukwege vanwege zijn niet aflatende inzet voor de bescherming van overlevenden van seksueel geweld in de Democratische Republiek Congo (DRC). In 1999 richtte hij Panzi Hospital in Bukavu op, dat overlevenden niet alleen fysiek behandelt, maar ook juridische en psycho-sociale steun aan zijn patiënten verleent ten behoeve van re-integratie in de samenleving en zodat zij een nieuw leven kunnen beginnen. In de DRC en internationaal komt hij op voor de bescherming van de rechten van vrouwen in conflictsituaties. Hij spant zich onvermoeibaar in voor bewustwording van het extreme geweld in de DRC en om de verantwoordelijken voor de verkrachting en het geweld tegen vrouwen voor het gerecht te brengen.

Vrijwaring van vrees

De award voor de Vrijwaring van Vrees gaat naar Human Rights Watch voor zijn inzet voor de bescherming van mensenrechten wereldwijd. Overeenkomstig de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, legt Human Rights Watch misbruik en schendingen van mensenrechten over de hele wereld vast. De organisatie staat bekend om zijn accurate onderzoek, onpartijdige verslaglegging en gerichte stellingnames vaak in samenwerking met lokale mensenrechtengroepen. De publicaties van Human Rights Watch genereren veel aandacht in lokale en internationale media en bevorderen mensenrechten en gerechtigheid overal ter wereld. Human Rights Watch vraagt aandacht voor veel kwesties in zijn rapporten, waaronder sociale en seksediscriminatie, marteling, militaire inzet van kinderen en politieke corruptie. Met zijn werk en publicaties steunt Human Rights Watch al diegenen die worden onderdrukt en misbruikt en die nog steeds moeten vechten voor hun fundamentele vrijheden.

Dr. Angela Merkel krijgt de International Four Freedoms Award omgehangen door Elliot Roosevelt, kleinzoon van president Franklin D. Roosevelt.

International Four Freedoms Award

De International Four Freedoms Award wordt uitgereikt aan dr. Angela Merkel. Zij heeft een cruciale rol gespeeld in de aanpak van de financiële crisis in de Europese Unie. Als Europees leider leidde zij de onderhandelingen voor een diplomatieke oplossing en de-escalatie van het conflict in Oekraïne (vredesbesprekingen Minsk en overeenkomst van Minsk) in het belang van vrede en veiligheid in Europa. Ze toont groot moreel leiderschap als Bondskanselier van alle Duitsers ongeacht geloof en etnische achtergrond tegenover de opkomst van de anti Islam beweging Pegida in 2014. In de huidige vluchtelingencrisis is Merkel toegewijd aan de humanitaire plicht van Europa om diegenen op te vangen die op de vlucht zijn voor oorlog en conflict in het Midden-Oosten, Afrika en Azië en aan de aanpak van de oorzaken van deze crisis door zich in te zetten voor vrede in Syrië en in de regio.

Franklin D. Roosevelt

De Four Freedoms Awards zijn vernoemd naar de Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt. Zijn voorouders zijn uit Zeeland naar de Verenigde Staten geëmigreerd. De vier vrijheden werden door Roosevelt tijdens de Tweede Wereldoorlog genoemd in een rede tot het Amerikaanse congres: de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van geloof, de vrijwaring van gebrek en de vrijwaring van vrees. Deze vier vrijheden maken deel uit van de preambule van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die op 10 december 1948 officieel werd aangenomen door de Verenigde Naties. Het Roosevelt Institute uit New York en de Roosevelt Foundation uit Middelburg willen, met de erkenning van de grote verdiensten van de voorvechters die voor deze grondrechten opkomen, de waarde van vrijheid benadrukken, die voor veel mensen in de wereld allerminst vanzelfsprekend of gegarandeerd is.