Prinses Beatrix bij congres 30-jaar CoMensha

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden woont donderdagochtend 22 september in Nieuwspoort in Den Haag een congres bij ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van CoMensha. Het landelijk Coördinatiecentrum Mensenhandel staat tijdens het congres stil bij wat bereikt is en wat de uitdagingen zijn de komende tijd.

Mevrouw Poot, coördinator van een lotgenoten-project bij CoMensha overhandigt – in aanwezigheid van directrice mevrouw Hut – de publicatie 'Mensenhandel in Woord en Beeld' aan Prinses Beatrix

CoMensha vormt de verbindende schakel in de ketenaanpak van mensenhandel. Het centrum registreert landelijk de feiten over de aard en omvang van mensenhandel en brengt slachtoffers in beeld. Opsporings- en vervolgingsdiensten, zoals de Politie, de Koninklijke Marechaussee en Inspectie SZW, maar ook opvanginstellingen melden de slachtoffers van mensenhandel bij het centrum. Vervolgens coördineert CoMensha onder meer de eerste zorg en opvang voor slachtoffers. Daarnaast heeft het centrum tot doel knelpunten, tendensen en succesfactoren te signaleren en te agenderen met betrekking tot de uitvoering van het mensenhandelbeleid.

Tijdens het congres spreken verschillende onderzoekers en betrokkenen over de huidige stand van zaken. Prinses Beatrix neemt de publicatie 'Mensenhandel in Woord en Beeld' in ontvangst, waarin 30 portretten van slachtoffers zijn verbeeld.

RVD, nr. 188

Zie ook

Hoort bij