Koningin Máxima spreekt bij regelgevende instanties in Bazel over inclusieve financiering

Hare Majesteit Koningin Máxima woont vandaag, vrijdag 30 september, in het Zwitserse Bazel een internationale bijeenkomst bij voor vertegenwoordigers van regelgevende instanties. De bijeenkomst vindt plaats bij de Bank for International Settlements (BIS) en richt zich op inclusieve financiering en de rol van regelgevende instanties om de toegang tot financiële diensten te verbeteren. Koningin Máxima bezoekt Bazel in haar functie van speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling.

Beeld: ©BIS / Klaus Brodhage
Koningin Máxima en de vertegenwoordigers van regelgevende instanties

Koningin Máxima is co-voorzitter van de bijeenkomst die zich onder meer richt op de mogelijkheden van technologische innovaties en toepassingen (fintech) om de toegang tot financiële diensten te verbeteren. Volgens de Wereld Bank Groep hebben wereldwijd 2 miljard mensen nog geen toegang tot een bank- of spaarrekening, leningen, verzekeringen of pensioenen. Hierdoor hebben zij minder kansen op economische ontwikkeling. Door wereldwijde toename van smartphone gebruik en mobiel internet kan fintech een belangrijke rol spelen in het beter toegankelijk maken van financiële diensten, in het bijzonder voor mensen in ontwikkelingslanden. Bij de bijeenkomst in Bazel zijn ook twee gastsprekers van fintech organisaties aanwezig.

Betere en veilige toegang tot financiële diensten vraagt ook om toelatingsregels voor financiële instellingen die inclusieve financiering willen aanbieden. Regelgevende instanties en centrale banken stellen voorwaarden aan het gebruik van financiële diensten, bijvoorbeeld om witwaspraktijken tegen te gaan. Bepaalde toelatingsregels kunnen belemmerend werken voor het openen van een bank- of spaarrekening. Volgens Koningin Máxima is het belangrijk dat financiële instellingen samenwerken om een balans te vinden tussen goede toegang tot financiële diensten enerzijds en waarborging van de financiële integriteit anderzijds. Zij benadrukt ook het belang van financiële educatie en consumentenbescherming. Kennis van de voordelen en de mogelijke risico's van financiële producten helpt mensen om hier op een verantwoorde manier gebruik van te maken. Dit geldt overigens niet alleen voor mensen in ontwikkelingslanden, maar ook voor mensen in ontwikkelde economieën.