N.a.v. het artikel in NRC van 8 oktober 2016 over de verkoop van twee kunstwerken uit de nalatenschap van Prinses Juliana het volgende

Voor de verkoop van het werk 'Bosbrand' van Raden Saleh aan het nationale museum in Singapore en van de Atlas Munnicks van Cleeff aan een Nederlandse privé verzameling bestaat geen enkel beletsel. Beide werken waren privé eigendom. Het werk van Saleh stond niet op de lijst behorend bij de toenmalige wet behoud cultuurbezit. Rond de taxatie van het werk in verband met de vaststelling van de successierechten is er door de staat niet voor gekozen het werk voor een Nederlandse openbare museale instelling te behouden. Vervolgens is er een exportvergunning aangevraagd en verstrekt. Het werk is op privé kosten en zorgvuldig gerestaureerd. Het museum in Zuid Oost Azië is een passende plek voor dit werk van de Javaanse kunstenaar. Overigens zijn andere werken van deze kunstenaar in Nederland te bezichtigen.

De Atlas Munnicks van Cleef is aan een vooraanstaande Nederlandse privé collectie verkocht onder het beding dat het werk dat uit vele tekeningen bestaat, voor langere tijd bijeen zou blijven. Onderdelen van dit werk zijn vanuit deze collectie intussen tentoongesteld in Nederland.

De ervan van Prinses Juliana zijn formeel noch anderszins gehouden de betrokken werken aan de staat of Nederlandse museale instellingen over te dragen of de opbrengst van de verkoop, zoals dat bij verkoop van andere stukken uit de nalatenschap in 2011 wel is gebeurd, aan goede doelen te schenken.