Toelichting op inzet regeringstoestel bij staatsbezoeken Australië en Nieuw-Zeeland

Voor het komend staatsbezoek aan Australië en Nieuw Zeeland wordt het regeringstoestel gebruikt voor binnenlandse vluchten ter plaatse. Hiervoor is gekozen om de volgende redenen.

Tijdens het staatsbezoek zijn er veel verplaatsingen: van Perth naar Canberra, naar Sydney, naar Brisbane. En van Brisbane naar Wellington, naar Christchurch, terug naar Wellington en naar Auckland. Het gebruik maken van binnenlandse lijnvluchten is gezien het drukke programma en de vele verplaatsingen geen optie. De optie van inhuur van een toestel ter plaatse is zorgvuldig bekeken. Die kosten bleken vergelijkbaar met die van de inzet van het regeringstoestel, waarna om redenen van doelmatigheid en uitstraling vervolgens is gekozen voor inzet van het regeringstoestel.

Het regeringstoestel leent zich gezien zijn relatief beperkte bereik niet voor de heen en terugreis (in meerdere etappes) van de delegatie voor het staatsbezoek naar Australië en Nieuw Zeeland. Dat zou namelijk betekenen dat de delegatie, waarvan naast het Koninklijk paar in totaal ook drie bewindspersonen deel uitmaken, rekening moet houden met circa 2,5 dag voor de heenreis en 2,5 dag voor de terugreis. Voor de heen en terugreis maakt de delegatie, daarom gebruik van lijnvluchten. Om die reden gaat het regeringstoestel vooruit met bagage.

Bij de voorbereiding van staatsbezoeken wordt vooraf altijd een afweging gemaakt ten aanzien van inzet van het regeringsvliegtuig, waarbij aspecten van kosten en doelmatigheid nadrukkelijk worden gewogen. Dat heeft er voor de staatsbezoeken aan Japan en Korea in 2014 bijvoorbeeld toe geleid dat niet is gekozen voor inzet van het regeringstoestel.