Erekruis van de Huisorde van Oranje voor de heer Kamp

Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking van 14 november 2016 het Erekruis van de Huisorde van Oranje toegekend aan de heer mr. H.M. Kamp, ministerie van Algemene Zaken.

De heer Kamp heeft zich vanuit de Rijksvoorlichtingsdienst jarenlang voor de leden van het Koninklijk Huis ingezet bij de voorbereiding en uitvoering van vele publieke optredens in binnen- en buitenland.

De onderscheiding is hem op donderdag 8 december 2016 uitgereikt ter gelegenheid van zijn afscheid.

RVD, nr. 271