Koning brengt bezoek aan project ‘Aan de slag’

Zijne Majesteit de Koning heeft vanmiddag een bezoek gebracht aan het project ‘Aan de slag’ in het 3-Generatiecentrum in Utrecht. ‘Aan de slag’ biedt asielzoekers de mogelijkheid om vrijwilligerswerk te doen buiten het asielzoekerscentrum. Dit project is één van de initiatieven van het ‘expertisecentrum gezondheidsverschillen’ Pharos. Deze organisatie heeft tot doel de kwaliteit van zorg voor iedereen te verbeteren.

Koning Willem-Alexander met medewerkers van Pharos, vertegenwoordigers van het NOV en COA en asielzoekers die vrijwilligerswerk doen.

Volgens Pharos blijkt uit diverse onderzoeken dat actieve betrokkenheid van asielzoekers bij de Nederlandse samenleving belangrijk is om hun veerkracht en gezondheid te bevorderen. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met lokale maatschappelijke organisaties en vrijwilligerscentrales, de Nederlandse Organisatie Vrijwilligers (NOV) en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA).

De Koning sprak met medewerkers van Pharos, vertegenwoordigers van het NOV en COA en asielzoekers die vrijwilligerswerk doen. ‘Aan de slag’ heeft eerder in Nijmegen en Utrecht succesvolle resultaten opgeleverd. Het project wordt in de komende twee jaar uitgebreid naar meer gemeenten. Deze uitbreiding wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van het Oranje Fonds, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Kansfonds.
Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.

RVD nr. 279