Koning opent kenniscentrum B30 in Den Haag

Zijne Majesteit de Koning opent woensdag 19 april het gebouw B30 aan de Bezuidenhoutseweg 30 in Den Haag.

Koning Willem-Alexander en directeur Kim Putters van het Sociaal en Cultureel Planbureau tijdens de opening van het kenniscentrum B30.

Met de opening van B30 vormen het Centraal Planbureau, het Planbureau voor de Leefomgeving, het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur hier het kenniscentrum voor de Rijksoverheid. Daarnaast is ook de Autoriteit Persoonsgegevens gevestigd in B30. Het gebouw stamt uit het begin van de 20e eeuw en is een rijksmonument. In de afgelopen jaren is het pand gerenoveerd om te gaan dienen als huisvesting voor deze vijf organisaties.

De drie planbureaus voeren, onafhankelijk en zowel gevraagd als ongevraagd, evaluaties, analyses en verkenningen uit ten behoeve van beleid en politiek. De onafhankelijke Raad voor de leefomgeving en infrastructuur adviseert gevraagd en ongevraagd regering en parlement over hoofdlijnen van beleid inzake de duurzame ontwikkeling van leefomgeving en infrastructuur.  De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens en is wetgevingsadviseur.

RVD, nr. 58