Koning spreekt drs. E.I. Schippers

Mededeling van het Kabinet van de Koning:

Zijne Majesteit de Koning heeft vanavond, 16 mei, drs. E.I. Schippers gesproken. Zij heeft de Koning geïnformeerd over haar eindverslag als informateur en de daarin vervatte conclusie dat de besprekingen tussen VVD, CDA, D66 en GL niet hebben geleid tot de mogelijkheid van totstandkoming van een kabinet met genoemde partijen.

De informateur heeft de Koning maandag 15 mei meegedeeld dat de besprekingen tussen de vier onderhandelende partijen waren beëindigd.