Koningin Máxima spreekt bij presentatie PISA rapport van OESO over financiële vaardigheden van jongeren

Hare Majesteit Koningin Máxima houdt woensdagochtend 24 mei in Parijs bij de presentatie van de onderzoeksresultaten van het 'Programme for International Student Assessment', PISA, een toespraak over financiële vaardigheden van jongeren. PISA is een programma van de Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Koningin Máxima spreekt in haar hoedanigheid van speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling en als erevoorzitter van het  G20 'Global Platform for Financial Inclusion'.

©OECD
Koningin Máxima houdt haar toespraak over financiële vaardigheden van jongeren.

PISA onderzoekt sinds 2000 wereldwijd iedere drie jaar de kennis en vaardigheden van 15-jarige scholieren op drie hoofdthema's: taal (moedertaal), wiskunde/rekenen en natuurwetenschappen. Sinds 2012 wordt aanvullend onderzoek gedaan naar financiële vaardigheden onder jongeren, ‘financial literacy’. Nederlandse scholieren doen hier sinds 2015 aan mee. Platform Wijzer in geldzaken zet zich in Nederland in voor verantwoord financieel gedrag en verwacht dat de uitkomsten de komende jaren bijdragen aan meer aandacht voor financiële educatie in het onderwijs. Koningin Máxima is erevoorzitter van Wijzer in geldzaken .

De laatste jaren is in veel landen de aandacht voor verantwoord financieel gedrag toegenomen. 'Financial literacy' wordt volgens diverse onderzoeken wereldwijd gezien als een belangrijk element van economische en financiële stabiliteit en groei. Het doel van het PISA-onderzoek is om vast te stellen in hoeverre de onderwijsstelsels in de 67 OESO landen opleiden tot financieel zelfstandige burgers. De onderzoeksresultaten zijn input voor beleidsmakers voor de inrichting van het onderwijs.

Koningin Máxima hield in dit kader ook op woensdag 9 juli 2014 een toespraak bij de OESO in Parijs. Zie RVD persbericht 22 d.d. 3 juli 2014.

RVD, nr. 113