Nieuw officieel servies in gebruik

In mei 2017 is een nieuw officieel servies in gebruik genomen. Het servies heeft een representatieve waarde en wordt voornamelijk gebruikt voor grote officiële diners die de Koning namens Nederland aanbiedt, zoals staatsbanketten bij inkomende staatsbezoeken, diners bij officiële bezoeken van hoge buitenlandse gasten en ontvangsten van buitenlandse ambassadeurs. Dergelijke diners vinden gemiddeld 6 tot 8 keer per jaar plaats.

Een nieuw servies was nodig, omdat het oude servies ruim 40 jaar in gebruik was en de aantallen zo begonnen terug te lopen dat het niet meer mogelijk was om de wenselijke aantallen gasten te ontvangen. Het oude serviesgoed kon niet meer worden geleverd. Er zijn voor de grootste diners tenminste 250 complete 14-delige couverts (9-delig servies en 5-delig glasservies) nodig. Om dergelijke aantallen ook in de komende decennia te kunnen waarborgen zijn 350 couverts besteld.

Vroeger was het gebruikelijk dat bij het aantreden van een nieuw staatshoofd nieuw servies werd aangeschaft. Hier is van afgeweken door Koningin Beatrix. Het gegeven dat Koning Willem-Alexander is aangetreden was op zichzelf niet de reden voor nieuw serviesgoed. Het lange en intensieve gebruik en met name het teruglopen in aantallen van het oude serviesgoed wel.

Ontwerp

Het servies en glasservies zijn beide ontworpen door een Nederlandse ontwerper en geproduceerd door een Nederlandse fabrikant. Het gaat om een 9-delig servies dat is ontworpen in de traditie van het ‘Delfts Blauw’. Er zijn originele karakteristieken gebruikt, maar ook nieuwe elementen, die de verbinding verbeelden tussen de familie Van Oranje, vorst en samenleving. De ijsvogel, oranjebloesem en geometrische patronen komen samen tot een ensemble. Het servies is genaamd ‘Blossom Panache’. Delfts Blauw wordt gekenmerkt door stillevens met gelaagde blauwschakeringen. In de compositie is de oranjebloesem in een speels gedrapeerd boeket verwerkt, waartussen de ijsvogel van tak naar tak vliegt.

De ijsvogel verwijst naar de tekst die op de achterkant is aangebracht: “Saevis tranquillus in undis”. Vrij vertaald: “zich stevig staande houden in woelige baren”. Deze tekst was de lijfspreuk van Willem van Oranje en verwijst naar de woelige baren waar de ijsvogel zijn nest op bouwt. Koning Willem-Alexander heeft hier in zijn inhuldigingsspeech aan gerefereerd.

Op de borden staat het monogram van de Koning met de Koninklijke kroon. Het monogram en de randen van de borden zijn aangebracht in goud. Dit geldt ook voor het keurmerk aan de achterzijde, dat normaal gesproken in blauw wordt weergegeven.

Glasservies

Een nieuw glasservies was nodig omdat het oude glaswerk dat de afgelopen eeuw werd gebruikt sterk terug liep in aantallen. Na onderzoek in 2012 bleek dat het niet mogelijk was om dit glaswerk aan te vullen. Er is toen voor gekozen om het ‘Huwelijks Kristalservies’ dat Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima voor hun huwelijk hebben gekregen verder uit te breiden. Het monogram in het glaswerk is aangebracht door middel van zandstralen.