Prinses Margriet brengt werkbezoek aan SOS Kinderdorpen in Libanon

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden heeft op 11 en 12 juni 2017 een werkbezoek gebracht aan SOS Kinderdorpen in Libanon. Tijdens het werkbezoek bezocht zij projecten voor kindvluchtelingen in aanloop naar Wereld Vluchtelingen Dag, 20 juni 2017.

Samen met Jan Smit bezoekt prinses Margriet in Khonshara het Interim Care Centre.

Samen met Jan Smit, ambassadeur van SOS Kinderdorpen sinds 1999, bezocht zij in Khonshara het Interim Care Centre. Op deze dagopvang helpt SOS Kinderdorpen gevluchte kinderen en families met opvang, het uitdelen van voedsel, water, noodpakketten, dekens en hygiënekits. De Prinses en Jan Smit kregen een rondleiding en spraken er met medewerkers. ’s Avonds aten ze samen met de kinderen in het Care Centre.

In de Beqaa vallei bezocht de Prinses de zogenaamde informal settlements. De Prinses ontmoette er families die beneficiant zijn van het SOS familieversterkende programma. Dit is er op gericht om Syrische (60%) en Libanese (40%) families te ondersteunen in de zorg voor hun kinderen om te voorkomen dat ze door hun moeilijke leefsituatie hun kinderen verwaarlozen of in de steek laten. In de middag lunchte Prinses Margriet in het SOS kinderdorp. Ook sprak ze er met verschillende medewerkers over het werk van SOS Kinderdorpen in de regio.   

SOS Kinderdorpen is actief in 134 landen en zet zich ervoor in dat kinderen in een liefdevolle familie kunnen opgroeien. Kenmerkend is de aandacht voor de gehele omgeving waarin een kind opgroeit. Doel is om gezinnen sterker en zelfredzamer te maken en daarbij de lokale gemeenschap te betrekken. Prinses Margriet steunt het werk van SOS Kinderdorpen sinds 1984 als beschermvrouwe van de organisatie. In 2014 reisden Prinses Margriet en Jan Smit samen voor SOS kinderdorpen af naar Ghana.

RVD, nr. 141