Koning en Koningin aanwezig bij Paleissymposium ‘Depopulation of Rural Areas’

Donderdag 15 juni 2017 vond in het Koninklijk Paleis Amsterdam het Paleissymposium ‘Depopulation of Rural Areas’ plaats over krimpgebieden in Nederland. Hunne Majesteiten Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima waren gastheer en –vrouw van het symposium. Ook Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden was aanwezig.

Het inwonertal van Nederland groeit volgens het CBS tot 18 miljoen in 2034 en blijft in de decennia daarna min of meer constant. Die groei is niet gelijk verdeeld: in een kwart van de Nederlandse gemeenten krimpt de bevolking, vooral in landelijke gemeenten in Friesland, Groningen, Zuid-Limburg, de Achterhoek en Zeeuws-Vlaanderen. In deze krimpgebieden woont ongeveer acht procent van de Nederlanders. Zij zien jongeren wegtrekken en bedrijvigheid en voorzieningen uit hun dorp verdwijnen. Tijdens dit Paleissymposium gaat het om de sociaal-culturele gevolgen van krimp, om de economische en ruimtelijke aspecten ervan, maar ook om krimp als perspectief. Krimp betekent namelijk niet alleen leegte, maar ook ruimte voor bijvoorbeeld natuur, stilte, rust, cultuur, bezinning, nieuwe burgerinitiatieven en experimenten op het gebied van werk, wonen en zorg.

Het idee voor dit symposium is ontwikkeld door de heer Geert Mak en uitgewerkt in samenwerking met prof. Bettina Bock, hoogleraar Bevolkingsdaling en Leefbaarheid aan de RU Groningen. Voorzitter is mevrouw Tracy Metz, publiciste. Zij schrijft oa voor NRC, De Groene Amsterdammer en Architectural Record en ze is correspondent voor het Radio 1 programma De Ochtend.

Gasten bij het Paleissymposium zijn deskundigen en onderzoekers van kennisinstellingen, vertegenwoordigers van rijk, provincies, gemeenten en maatschappelijke organisaties, architecten en (burger)initiatiefnemers. Ook is een aantal mensen uitgenodigd dat eerder een bijdrage leverde aan een werk- of streekbezoek van de Koning en de Koningin. Zij kennen de uitdagingen van bevolkingskrimp uit eigen ervaring en hebben daar eigen antwoorden op gevonden.

De Stichting Koninklijk Paleis Amsterdam organiseert doorgaans twee paleissymposia per jaar. Vooraanstaande sprekers bieden tijdens deze bijeenkomsten een verrassende kijk op maatschappelijke vraagstukken en actuele thema’s.

RVD, nr. 146