Prinses Beatrix opent nieuw kantoor ontwikkelingsorganisatie Simavi Amsterdam

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden opent vrijdagmiddag 22 september het nieuwe kantoor van Simavi in Amsterdam. Na negentig jaar in Haarlem te zijn gevestigd, keert de ontwikkelingsorganisatie terug naar de stad waar zij in 1925 werd opgericht.

Prinses Beatrix en directeur van Simavi, Ariette Brouwer.

Simavi zet zich wereldwijd in voor een goede gezondheid voor iedereen, vanuit de overtuiging dat een goede gezondheid noodzakelijk is voor een individu en diens familie om zich te ontwikkelen en uit de armoede te kunnen komen. Tijdens de opening staat het maken van impact centraal. Directeur van Simavi, Ariette Brouwer, geeft een toelichting op de impactmeetlat die Simavi samen met het Impact Centre Erasmus heeft ontwikkeld. Als niet wetenschappelijk aantoonbaar is dat een programma werkt, wil Simavi meer onderzoek opnemen of het programma zelfs stopzetten. Deze manier van werken wil Simavi delen met de ontwikkelingssector, waaronder NGO’s, het bedrijfsleven en overheden, om zo een gezamenlijke aanpak in gang te zetten. Die middag geven ook betrokkenen van samenwerkende organisaties, waaronder Dopper Foundation en Healthy Entrepreneurs, hun kijk op de impact van de programma’s van Simavi.

Daarnaast is tijdens de opening de foto-expositie ‘Houd je portemonneetje gesloten’ van kunstenares Charlotte Luijendijk te zien. De expositie toont de wereldwijde culturele verschillen in de omgang met menstruatie. Simavi richt zich in haar aanpak onder andere op seksuele gezondheid en rechten, zoals het recht op en de toegang tot producten voor menstruatie en voorbehoedsmiddelen, veilige zwangerschappen en toegang tot klinieken waar veilige abortussen kunnen plaatsvinden. Daarnaast zet Simavi zich in voor veilig drinkwater, goede hygiëne en schone toiletten.

Prinses Beatrix is beschermvrouwe van Simavi. Zij volgde daarmee Koningin Juliana en Koningin Wilhelmina op. 

RVD, nr. 178

Zie ook

Hoort bij