Koning opent vernieuwde gebouw rijkskantoor Rijnstraat 8 in Den Haag

Zijne Majesteit de Koning opent woensdag 1 november het gebouw Rijnstraat 8 in Den Haag.

De Koning opent de vernieuwde Rijnstraat 8.

Met de opening van het vernieuwde gebouw komt een einde aan een verbouwingstraject van ruim twee jaar. Het voormalige VROM-gebouw werd in de jaren tachtig ontworpen door Jan Hoogstad. Om te voldoen aan het nieuwe werken en de huidige eisen op het gebied van duurzaamheid en beveiliging was het pand toe aan een grondige renovatie. Het vernieuwde gebouw is ontworpen door architectenbureau OMA.

De vernieuwde Rijnstraat 8 maakt deel uit van het nieuwe Masterplan kantoorhuisvesting Den Haag. In dit plan ligt de nadruk op een efficiënte en effectieve Rijksoverheid waarbij er met een andere blik naar rijkshuisvesting wordt gekeken. In het pand zijn de ministeries van Buitenlandse Zaken en van Infrastructuur en Milieu gevestigd, naast het hoofdkantoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers en de Dienst Terugkeer & Vertrek.

RVD, nr. 242