Koningin Máxima bij Méér Muziek in de Klas in Groningen

Hare Majesteit Koningin Máxima is dinsdagmiddag 14 november in cultuurcentrum De Oosterpoort in Groningen aanwezig bij de regionale start van het project ‘Méér Muziek in de Klas Lokaal’. Koningin Máxima is erevoorzitter van het Platform Ambassadeurs Méér Muziek in de Klas.

©Patrick van Katwijk
Koningin Máxima is bij de ondertekening van het convenant aanwezig.

De Stichting Méér Muziek in Klas heeft de ambitie om te zorgen voor structureel en goed muziekonderwijs op basisscholen. Het project ‘Méér Muziek in de Klas Lokaal’ richt zich op duurzame samenwerking op lokaal niveau van partijen die muziekonderwijs mogelijk kunnen maken. Dit zijn onder meer gemeenten, schoolbesturen, vakleerkrachten, cultuurinstellingen en PABO’s.
In Groningen tekenen dinsdagmiddag negen partijen een convenant om het muziekonderwijs structureel te verankeren in het primair onderwijs in de stad. Het is de eerste regio die officieel deze samenwerking aangaat. Koningin Máxima is bij de ondertekening van het convenant aanwezig.

Voorafgaand aan de ondertekening heeft Koningin Máxima gesprekken met mensen uit de onderwijspraktijk. Scholen en cultuuraanbieders tonen in korte presentaties op welke manier zij het muziekonderwijs op hun school vormgeven en wat het kan betekenen voor de ontwikkeling van kinderen. Ook wordt de onderlinge samenwerking besproken. Het middagprogramma bestaat verder uit muzikale acts door kinderen, een optreden van het Noord Nederlands Orkest en een kinderlezing door lector kunsteducatie Evert Bisschop Boele.

De Stichting Méér Muziek in de Klas heeft tot doel dat alle 1,6 miljoen basisschoolkinderen in Nederland in 2020 goed en structureel muziekonderwijs krijgen. Het project Méér Muziek in de Klas Lokaal draagt hier aan bij door regionale partners te stimuleren om een officiële samenwerking aan te gaan. Hiermee kan muziekonderwijs duurzaam verankerd worden.  

RVD, nr. 258