Koning beëdigt raadsheren en advocaat-generaal Hoge Raad

Zijne Majesteit de Koning heeft vanmorgen op Paleis Noordeinde achtereenvolgens mevrouw mr. A.E.M. Röttgering, de heer mr. P.A.G.M. Cools en mevrouw mr. H.M. Wattendorff beëdigd tot raadsheren van de Hoge Raad der Nederlanden.

Mevrouw Röttgering is benoemd tot raadsheer in de Strafkamer van de Hoge Raad, de heer Cools tot raadsheer in de Belastingkamer van de Hoge Raad en mevrouw Wattendorff tot raadsheer in de Civiele kamer van de Hoge Raad.
 
Aansluitend heeft de Koning mevrouw mr. M.L.C.C. Lückers beëdigd. Mevrouw Lückers is benoemd tot advocaat-generaal van de Hoge Raad der Nederlanden.

RVD, nr. 289

Beëdiging van mevrouw mr. H.M. Wattendorff.

Beëdiging van de heer mr. P.A.G.M. Cools.

Beëdiging van mevrouw mr. A.E.M. Röttgering.

Beëdiging van mevrouw mr. M.L.C.C. Lückers.